Na lang hard werken, veel onderzoek doen en schrijven, is het dan zover: je promoveert tot doctor!

Als promovendus schrijf je een proefschrift, welke je daarna mooi inbindt tot een boekje, aan de universiteit onder de supervisie van een hoogleraar die je gedurende het hele proces begeleidt. Vervolgens bereid je de verdediging van je dissertatie voor die je op de dag zelf voor een commissie ofwel de rector magnificus, de hoogleraar (hooggeleerde opponent) en de andere leden van de commissie (zeergeleerde opponenten) zult houden.

Een promotie is een spannende, feestelijke en unieke gebeurtenis. Er zullen familie en vrienden aanwezig zijn met wie je dit moment wilt delen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat je de ceremonie ook wilt vastleggen, zodat je er later nog met veel plezier naar terug kunt kijken en het moment kunt herbeleven.

Daarnaast is het een ceremoniële gebeurtenis met tradities als het Zweetkamertje – een kamer in het Academiegebouw aan de Universiteit van Leiden waar studenten wachten op de uitkomst van hun doctoraal examen en waar je je naam na de bultuitreiking kunt laten vereeuwigen op de muur –, de Paranimfen – twee studiegenoten die de promovendus tijdens de verdediging bijstaan –, de Professoren – die als jury optreden – en de Pedel – voorheen een functionaris die nu vooral een ceremoniële functie vervult.

Daarnaast is het een ceremoniële gebeurtenis met kenmerkende tradities. Zoals het gebruik van het zweetkamertje, een kamer in het academiegebouw waar je je naam op de muur kunt zetten en waar je in spanning op de uitkomst van je verdediging wacht. Ook de traditie van de paranimfen, dit zijn twee studiegenoten of vrienden die de promovendus tijdens de verdediging bijstaan. Tenslotte de professoren, die als jury optreden en de pedel, voorheen een functionaris die nu vooral een ceremoniële functie vervult.

Nadat de ceremonie is afgelopen, krijg je eindelijk die lang verwachte bul uitgereikt – de bekroning van al dat vele werk dat je hebt verzet. Hora est! Daarna ga je het natuurlijk uitgebreid vieren met je familie en vrienden…

Fotografie is ideaal om deze speciale gebeurtenis vast te leggen. Jij en je dierbaren hoeven zich hier dan zelf niet druk over te maken en kunnen gerust van de hele gebeurtenis en ervaring genieten en deze na de ceremonie altijd weer op jullie gemak terugkijken.