BLOG
My Journal

Category : Film

Promotie-reportages

Promotie-reportages

Na lang hard werken, veel onderzoek doen en schrijven, is het dan zover: je promoveert tot doctor! Als promovendus schrijf je een proefschrift, welke je daarna mooi inbindt tot een boekje, aan de universiteit onder de supervisie van een hoogleraar die je gedurende het hele pro...

Continue reading

Sony green lights’ the documentary

About 1 month ago we started contacting developers of the Sony Playstation videogame Hardware Rivals and tell them about our plans for a documentary about Hardware Rivals and it’s predecessor Hardware Online Arena. The project intrigued a lot of them immediately, so we we recei...

Continue reading